#KitaJagaKita

Pembiayaan Kos Perubatan: Apakah Solusinya?

teh

 

Pembiayaan Kos Perubatan: Apakah Solusinya?

 

Di dalam artikel yang lalu β€œPerlukah rakyat bayar kos perubatan?” kami telah mengetengahkan isu kos perubatan yang ditanggung oleh kerajaan di sektor awam dan juga rakyat di sektor swasta. Sehingga hari ini kerajaan masih bergantung kepada bajet tahunan yang berasaskan pendapatan negara khususnya daripada cukai-cukai yang dikutip kerajaan. Saban tahun sektor kesihatan akan mendapat sebanyak 9.1% daripada bajet persekutuan atau sebanyak RM29 bilion untuk tahun 2019 untuk pengurusan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Namun, jumlah tersebut terbukti tidak mencukupi khususnya untuk menambahbaik fasiliti dan kakitangan kesihatan di sektor awam. Ini menjejaskan kualiti perkhidmatan perubatan dan kesihatan di sector awam seperti masa menunggu yang lama di jabatan-jabtan kecemasan dan klinik-klinik kesihatan.

 

Sebilangan rakyat yang berubah kepada hospital dan klinik swasta menghadapi masalah pembiayaan kos perubatan yang tinggi di pihak pesakit dalam bentuk out of pocket payment (OOP) atau tuntutan insurans, bergantung kepada jenis insurans yang diambil. Pada masa yang sama, sektor swasta turut mengalami masalah kekurangan fasiliti dan kakitangan untuk menampung pertambahan pesakit khususnya dari kalangan yang mengambil insurans perubatan (private insurance) yang dapat dilihat dari pertambahan masa menunggu di klinik dan kemasukan wad.

 

Tambahan pula jumlah katil yang tidak seimbang di antara sektor awam (70%) dan swasta (30%) menyebabkan beban yang sangat besar kepada kerajaan untuk terus menanggung kos perubatan bersubsidi dengan jumlah bajet tahunan yang hampir sama dengan sektor swasta. Ini boleh dilihat melalui perbelanjaan tahunan kesihatan (health expenditure) Malaysia adalah 4.7% daripada KDNK yang mana nisbah kerajaan:swasta adalah hampir 50-50 dari peratusan itu.

 

Melihat kepada situasi ini, kita seharusnya sedar bahawa isu pembiayaan kesihatan adalah sangat penting untuk dibincangkan dengan tuntas mengambil kira kemampuan kerajaan untuk meneruskan subsidi di sektor awam dan juga kemampuan rakyat untuk membayar sendiri (OOP) atau mengambil insurans. Persoalannya mampukah rakyat menanggung kos perubatan (OOP) dari wang simpanan sendiri atau mengambil insurans pada premium yang tinggi untuk menanggung semua kos perubatan? Rata-rata rakyat Malaysia sudah mula mengambil insurans perubatan dalam kadar RM150 ke RM500 sebulan namun tidak semuanya komprehensif yang meliputi rawatan pesakit luar, klinik pakar dan rawatan susulan.

 

Bagi memecah kemelut kewangan yang menyebabkan kekurangan bajet, kakitangan dan fasiliti ini penstrukturan semula kesihatan (healthcare reform) perlu dibuat dengan kadar yang segera. Sehingga kini, pembiayaan kesihatan kita bergantung pada bajet tahunan persekutuan, namun begitu KKM perlu bersaing dengan kementerian lain bagi mendapatkan bahagiannya sendiri. Walaupun terdapat insuran pekerjaan seperti SOCSO dan EPF untuk membiayai rawatan namun masih tidak dapat memastikan liputan kesihatan sejagat (UHC) tercapai kerana hanya meliputi golongan pekerja sahaja.

 

Kerajaan boleh mengambil beberapa langkah untuk menambah dana untuk kesihatan. Yang pertama adalah meningkatkan bajet tahunan untuk kesihatan kepada 15% setahun sehingga menepati cadangan World Health Organisation (WHO) pada kadar sekurang-kurangnya 4% daripada KDNK negara iaitu RM50 bilion dari bajet kerajaan sahaja dalam tempoh beberapa tahun. Ini akan meningkatkan jumlah dana sebanyak RM5 bilion setahun dan jumlah ini dapat membantu penambahan dan pembaikpulih fasiliti-fasiliti kerajaan serta meningkatkan jumlah kakitangan kesihatan. Sekiranya mengambilkira konsep perubatan berintegrasi dan komprehensif, kerajaan sepatutnya menambah lagi fasiliti seperti perkhidmatan hospital rehabilitasi di seluruh negara sebagai perkhidmatan sokongan dan tambahan selepas discaj dari hospital yang telah terbukti mengurangkan komplikasi penyakit dan meningkatkan kualiti hidup pesakit di negara-negara maju.

 

Langkah kedua adalah dengan memperkenalkan jaminan kesihatan nasional seperti skim pembiayaan kesihatan nasional. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mewujudkan organisasi yang independent yang mengumpul dana daripada golongan yang berkemampuan (M40 dan T20) untuk bahu membahu membantu golongan B40 bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan sama ada dari fasiliti kerajaan dan juga swasta. Pakej perkhidmatan kesihatan yang asas akan ditanggung melalui dana ini. Skim pembiayaan kesihatan nasional (National Health Financing Scheme NHFS) telah mula dicadangkan sejak 1984 lagi dan pelbagai usaha telah dilakukan tetapi tetap gagal untuk menjayakannya.

 

Banyak negara telah melaksanakan NHFS dengan nama yang pelbagai seperti Social Health Insurance, National Health Insurance dan Skim Jaminan Kesihatan. Negara pertama yang melaksanakannya ialah Germany pada tahun 1884 yang diperkenalkan oleh Otto von Bismarck. Kemudian, diikuti oleh Austria (1887), Norway (1902), United Kingdom (1910) dan France (1930). Manakala NHI diperkenalkan di South Korea pada tahun 1977 dan Taiwan pula pada 1995. Malah Indonesia juga telah memulakan langkah mereka memperkenalkan Skim Jaminan Kesihatan mereka pada tahun 2014 bagi memastikan liputan kesihatan sejagat terjamin di bawah kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

 

Dengan perlaksanaan NHFS, pihak kerajaan dapat mengatasi beban bajet kesihatan yang bergantung sepenuhnya pada pengumpulan cukai. Malah, liputan kesihatan sejagat lebih terjamin kerana pesakit boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan bukan sahaja dari fasiliti kerajaan dan tetapi juga sektor swasta. Bayangkan jika rumah kita berdekatan dengan hospital KPJ, kita hanya perlu ke hospital ini dan pembayarannya akan dilunaskan dengan dana ini. Impaknya pengagihan beban pesakit menjadi sama rata kepada semua fasiliti kesihatan. Fasiliti kerajaan tidak lagi terbeban dan pekerja kesihatan seperti doktor dan jururawat tidak tertekan dengan beban tugas yang berlebihan. Ini dapat memastikan kualiti penjagaan yang terbaik diberikan kepada pesakit kerana pekerja kesihatan mempunyai masa, tenaga dan sumber yang mencukupi. Malah masa menunggu menjadi lebih singkat dan pesakit tidak perlu beratur panjang untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan.

 

Tambahan lagi, NHFS akan membiayai bahagian rawatan yang diberikan oleh hospital dan klinik kesihatan. Manakala bajet dari pengumpulan cukai boleh difokuskan untuk menjana bahagian pencegahan penyakit yang kurang diberikan perhatian sebelum ini. Menurut laporan Malaysia National Health Accounts, perbelanjaan kesihatan pada 2017 paling banyak dibelanjakan pada bahagian rawatan iaitu sebanyak RM40000 manakala perbelanjaan bahagian pencegahan dan kesihatan awam hanya sebanyak RM2961 (Rajah 1). Fokus kepada bahagian pencegahan adalah amat penting kerana melihat situasi negara kini yang mengalami peningkatan dalam beban penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis dan darah tinggi. Komplikasi dari penyakit-penyakit ini pasti memberikan impak pada kos rawatannya dan juga kualiti kehidupan pesakit. Tidakkah mencegah itu lebih baik dari mengubati?

 

Isu pembiyaan kos perubatan mestilah mula dilihat secara serius dan menyeluruh mengambilkira bajet kerajaan dan kemampuan rakyat untuk menyumbang dalam insurans kesihatan sosial. Impaknya sepatutnya dilihat bukan sahaja dari sudut pertambahan kemudahan kesihatan tetapi juga kadar kawalan penyakit dan kualiti hidup rakyat.

 

 

Disediakan oleh:

Dr Abdul Rahman Ramdzan, MPH (UKM), DrPH candidate

Dr Mohd Ihsanuddin Abas, MPH (UKM), DrPH candidate

Unit Kesihatan Awam, Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia (i-Medik)